«

»

May 11

Tornar a la radiotelevisió pública valenciana: ni tan senzill ni tan avantatjós

Acaba d’informar-se del començament de la tramitació parlamentària de la llei que crearà la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. La previsió governamental és que les noves ràdio i televisió públiques podran començar a emetre el 29 de novembre pròxim. Es faria coincidir l’obertura amb el tercer aniversari del tancament de l’antiga RTVV, manu militari, per part del anterior Consell del Partit Popular.

L’anunci del procés ha arribar acompanyat per la previsió de fer les contractacions temporals inicials entre els antics treballadors i treballadores de RTVV que hi accediren mitjançant processos públics de selecció de personal. Aquest anunci satisfà les esperances de prop de la meitat dels ex-treballadors. D’una banda, els que no hi accediren per oposició sembla que quedarien descavalcats. D’una altra banda, els que per edat estan jubilats o pròxims a la jubilació, tampoc és previsible que opten a la contractació.

DSC00011

Per tant, si probablement no arribarà a la meitat de l’antiga plantilla els que tindran opcions reals de treballar a la nova corporació, cal pensar que sí seran majoria els que continuen tenint l’esperança en una sentència de nul·litat de l’expedient de regulació de l’ocupació pel qual foren despatxats de RTVV. Aqueixa possible nul·litat tindria unes conseqüències que no són objecte d’aquest text. Temps hi haurà per parlar-ne.

Pel que fa als i les que sí podrien tenir interès a ser contractats temporalment per la nova corporació, hi ha un aspecte de la qüestió del qual no s’ha parlat aquests dies i que té una important transcendència econòmica.

En no haver passat tres anys des del comiat de RTVV, els qui ingressen a la nova corporació podrien veure’s en l’obligació de tributar a Hisenda per la indemnització rebuda. En molts casos, la tributació seria equivalent a un any de salari net. Massa diners si fora el cas que la contractació temporal no tinguera una duració sensiblement superior a l’any. Si la contractació fora inferior a l’any, el resultat econòmic seria negatiu. Caldria afegir a la situació la pèrdua d’un any que podria haver-se utilitzat en buscar altres ocupacions o fonts d’ingressos.

Per tant, la proposta de fer a alguns ex-treballadors i ex-treballadores un contracte temporal no sembla una proposta que realment puga satisfer la majoria dels 1.600 acomiadats fa dos anys.

Caldria que els promotors de l’eixida legal que es tramita a les Corts explicaren què hi ha de cert en el plantejament que s’acaba de fer. Almenys, cal disposar d’un informe jurídic de qualitat (no d’uns aficionats) sobre la qüestió.

Què diu la normativa legal?

L’article 7 de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques estableix que estan exemptes de tributació les indemnitzacions per comiat dels treballadors i treballadores.

Ara bé, hi ha un matís important, que es desprèn del Reglament de l’IRPF. Aquest reglament, en el seu article 1er estableix que l’exempció en el pagament d’IRPF queda condicionada “a la real efectiva desvinculació del treballador amb l’empresa. Es presumirà, llevat prova en contrari, que no es dona eixa desvinculació quan en els tres anys següents al comiat o cessament el treballador torne a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella en els termes prevists en l’article 18 de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats”.

Quines són les empreses vinculades? Hi hauria vinculació entre RTVV i la nova corporació?

Per a tractar d’esbrinar-ho cal acudir a la Llei de l’Impost sobre Societats. Aquesta llei, en el seu article 18.2.g) considera societats vinculades “Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentesc, en línia directa o colateral, per consanguinitat o afinitat fins el tercer grau, participen, directa o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o els fons propis”.

Donat el fet que el Consell de la Generalitat seria el soci únic del 100% de les accions tant de RTVV com de la nova corporació, sembla raonable, des del punt de vista legal, que estaríem davant societats vinculades. De ser així, els contractats temporals de la nova corporació procedents de RTVV, haurien de tributar per la indemnització rebuda.

És important i urgent, per tant, l’elaboració d’un informe jurídic aclaridor de la qüestió.

I els salaris?

La situació seria més negativa per als treballadors i treballadores que acceptaren un contracte temporal si els salaris de la nova corporació són més baixos que els del conveni col·lectiu de RTVV,

Aquesta es una qüestió de la qual el govern valencià no ha parlat i que seria important aclarir com més prompte millor.

Com es farà la selecció de personal per a la contractació temporal?

Un altre aspecte transcendental en l’operació que es prepara és saber qui farà la selecció del personal temporal de la nova corporació,

L’antiga plantilla de RTVV ja no té representants legals des del punt de vista laboral.

D’una banda, hi ha associacions com ATRAU, MILDENOU o APROP, que legítimament poden actuar com a grups de pressió per a defensar els interessos dels seus membres. Cal insistir: tenen tota la legitimitat per actuar en defensa dels interessos dels seus membres, però de cap manera representen als 1.600 acomiadats.

D’una altra banda, el grup que està actuant amb la denominació de “comitè d’empresa” només té una autoritat moral (i només davant qui els reconega eixa autoritat moral) ja què desapareguda la plantilla de RTVV desapareix el comitè d’empresa. A més a més, té una manca de legitimitat democràtica. És senzill d’explicar: quan es convocaran eleccions sindicals? Quin serà el cens de treballadors de RTVV per a eixes eleccions?

Pel que fa a les seccions sindicals, no existeixen, perquè cap sindicat té treballadors a RTVV per a tenir-hi constituïda secció sindical.

Tot el que s’acaba de dir s’ha d’entendre des del punt de vista del Dret. Des del punt de vista moral cadascú pot pensar el que li vinga millor.

Per tant, la representació legal dels interessos de l’ex-plantilla de RTVV, com la de totes les persones treballadores que puguen optar a ingressar a la nova corporació recau únicament en UGT i CCOO, únics sindicats que per la seua condició legal de més representatius, tenen ex lege la representació de l’antiga plantilla.

Potser aquests sindicats no estan entenent com cal la seua responsabilitat de representació, perquè des de fora no es percep el seu treball en la qüestió. Vindria bé que digueren alguna cosa…

Amb aquest panorama, és raonable pensar que bona part de l’antiga plantilla de RTVV puga tenir una sensació d’orfandat.

Només hi ha tres vies per aconseguir que hi haja transparència i informació suficient en el procés: a) considerar que els actuals grups de pressió no representen a tots i totes, sinó només als qui els segueixen, b) que el Consell i les Corts faciliten amb la suficient publicitat i transparència una informació permanent sobre el procés, i c) que UGT i CCOO accepten la responsabilitat legal que els pertoca i s’impliquen en el procés sense intermediacions i en defensa dels interessos de tots, no només dels seus afiliats i afiliades.

Els membres de l’ex-plantilla de RTVV no ho tenen fàcil. Tenen raons per sentir-se orfes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code